Krönikor

Här kommer vi presentera krönikor ur ett nationalistisk perspektiv. Krönikorna återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt


Feminismens gift

Att diskutera kvinnofrågor är av vikt för att föra en politisk rörelse framåt. Kvinnor är halva befolkningen, kvinnor är skapare och bärare även av den andra halvan av befolkningen. Nationalism handlar i grunden om land, folk och familj – vilket således borde leda till att kvinnofrågor är särskilt viktiga inom…

Fortsätt läsa

Är du unik – eller bara en siffra?

Dagens samhälle och nutiden blir alltmer opersonligt och omänskligt. Mänskliga funktioner byts ut mot robotar, mänskligt värde sätts i siffror samt alltmer mänsklig kontakt byts ut mot digitalisering och gör-det-själv. Storstäderna växer allt snabbare på höjd och bredd. Grönytor sandas och asfalteras till förmån för alla de lagerlokaler som skall…

Fortsätt läsa

Vi är de första av imorgon och de sista av igår

Svenskarna har sett bättre tider! Dagens barn och ungdomar kommer inte att ha samma förutsättningar som sina föräldrars generation.Hur förbereder vi kommande generationer för det samhälle som växer fram? Det samhälle vi nationalister varnat för de senaste 40 åren. Frågan lyder – är vi själva förbereda? Varje generation skall förädlas!…

Fortsätt läsa

Till kamp för svenskarnas existens, frihet och välstånd!

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt KRÖNIKA Den svenska demokratin är en illusion. För sann folkgemenskap och folkstyre krävs en social nationalism, menar Jörgen Kromann. En ren och skär offentlig lögn upprätthåller det nuvarande samhällssystemet! Det demokratiska samhället är…

Fortsätt läsa

En talande bild

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt Krönika Fotografier kan ta oss tillbaka till svunna tider och påminna om hur vårt land en gång såg ut. Två fotografier bredvid varandra från olika årtal kan skvallra om hur Sverige förändrats. Studera…

Fortsätt läsa