Krönikor

Här kommer vi presentera krönikor ur ett nationalistisk perspektiv. Krönikorna återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt


Sverige behöver nationell frihet och en social förnyelse

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt KRÖNIKA Så väl det kapitalistiska som det kommunistiska systemet lider av toppstyrning. Jörgen Kromann berättar i den här krönikan om ett tredje alternativ; om det nationalistiska samhällets vision. Socialt ansvarstagande och individuell frihet…

Fortsätt läsa

Ett folkhem kan bara försvaras av folksocialism

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt Nationalismen kan erbjuda en alternativ politik, väsensskild från klassisk höger-vänster-politik. Jörgen Kromann utvecklar här resonemanget och bemöter den klassiska missuppfattningen att nationalism skulle vara högerextremism. Vår sociala politik är vida överlägsen den falska…

Fortsätt läsa