Artiklar

Här kommer vi presentera artiklar och krönikor ur ett nationalistisk perspektiv. Artiklarna återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt

 


Vi har de svar som krävs för en bättre värld

Krönika Jörgen Kromann manar till handling. Det finns otaliga skäl till att aktivera sig för folkets framtid. För en tid sedan uttalade sig Stockholms läns landshövding, Chris Heister, med stor euforisk entusiasm i radion att Stockholm ska växa med en halv miljon innevånare de närmaste 17 åren. Denna person är…

Fortsätt läsa

För Sveriges frihet och oberoende

Krönika Under andra världskriget samlades människor under parollen ”för Sveriges frihet och oberoende”. Jörgen Kromann menar att denna paroll är minst lika aktuell i dag. Denna paroll restes under krigsåret 1940 i 1 maj-demonstrationen i Stockholm där socialdemokraten och statsministern Per Albin Hansson gick jämsides med ecklesiastikministern och högermannen Gösta…

Fortsätt läsa

Till kamp för svenskarnas existens, frihet och välstånd!

KRÖNIKA Den svenska demokratin är en illusion. För sann folkgemenskap och folkstyre krävs en social nationalism, menar Jörgen Kromann. En ren och skär offentlig lögn upprätthåller det nuvarande samhällssystemet! Det demokratiska samhället är tyvärr en illusion. Åsiktsfriheten är satt i karantän och därmed också rätten till fri information. Yttrandefriheten, i…

Fortsätt läsa

Därför kallar jag mig inte för demokrat

Krönika Här förklaras varför man inte väljer att kalla sig själv för demokrat och varför den nuvarande västerländska liberala demokratin är såväl ineffektiv som destruktiv och hur den inte har någonting med reellt folkinflytande eller folkstyre att göra. Jag får ofta frågan varför jag är en antidemokrat eller på andra…

Fortsätt läsa

En talande bild

Krönika Fotografier kan ta oss tillbaka till svunna tider och påminna om hur vårt land en gång såg ut. Två fotografier bredvid varandra från olika årtal kan skvallra om hur Sverige förändrats. Studera bilden här ovanför. Den föreställer två vanliga skolklasser på Solbackeskolan i norra Bergsjön i Göteborg. Ändå är…

Fortsätt läsa

Sverige behöver nationell frihet och en social förnyelse

  KRÖNIKA Så väl det kapitalistiska som det kommunistiska systemet lider av toppstyrning. Jörgen Kromann berättar i den här krönikan om ett tredje alternativ; om det nationalistiska samhällets vision. Socialt ansvarstagande och individuell frihet är ledorden. Det rådande systemet bygger på ett ohejdat konsumtionsindustriellt vansinne. Teorin om den ständigt ökade…

Fortsätt läsa

Ett folkhem kan bara försvaras av folksocialism

Nationalismen kan erbjuda en alternativ politik, väsensskild från klassisk höger-vänster-politik. Jörgen Kromann utvecklar här resonemanget och bemöter den klassiska missuppfattningen att nationalism skulle vara högerextremism. Vår sociala politik är vida överlägsen den falska humanism som den nuvarande globala härskardynastin hycklar med. Den nationalistiska rörelsen beskylls gång på gång för att…

Fortsätt läsa