Artiklar

Här kommer vi presentera artiklar och krönikor ur ett nationalistisk perspektiv. Artiklarna återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt

 


Till kamp för svenskarnas existens, frihet och välstånd!

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt KRÖNIKA Den svenska demokratin är en illusion. För sann folkgemenskap och folkstyre krävs en social nationalism, menar Jörgen Kromann. En ren och skär offentlig lögn upprätthåller det nuvarande samhällssystemet! Det demokratiska samhället är…

Fortsätt läsa

Sverige behöver nationell frihet och en social förnyelse

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt KRÖNIKA Så väl det kapitalistiska som det kommunistiska systemet lider av toppstyrning. Jörgen Kromann berättar i den här krönikan om ett tredje alternativ; om det nationalistiska samhällets vision. Socialt ansvarstagande och individuell frihet…

Fortsätt läsa

Ett folkhem kan bara försvaras av folksocialism

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt Nationalismen kan erbjuda en alternativ politik, väsensskild från klassisk höger-vänster-politik. Jörgen Kromann utvecklar här resonemanget och bemöter den klassiska missuppfattningen att nationalism skulle vara högerextremism. Vår sociala politik är vida överlägsen den falska…

Fortsätt läsa