Om

Vi valde att starta Förening – Svenska intressen för att vi såg att det fanns mycket goda intentioner,
tankar och idéer hos nationalister i Jönköpings län, men utan en plattform att arbeta utefter.

Vi gjorde slag i sak och med ett gediget nationalistiskt arbete bakom oss, med både
erfarenhet, kunskap och energi för organisering samt att vi hela tiden kände att behovet
var växande, valde vi att gå samman för att på så sätt kunna förvalta denna idébank på
bästa möjliga sätt. Efter att allt var på plats så kom Föreningen – Svenska intressen att bli
verklighet.

Syftet är för oss att vara en så positiv kraft som möjligt för svenska nationalister att samlas kring,
där folkgemenskap och opinionsbildandet skall vara i fokus. Föreningen som sådan tar inte ställning i
några sakpolitiska frågor, allt skall kunna diskuteras fritt för att på så sätt skapa en kreativitet
och ett nytänkande inom den nationaliska sfären.

Genom många år som aktiva nationalister har vi fått ett brett kontaktnät med andra sammanslutningar,
organisationer och föreläsare runt om i Sverige, ett kontaktnät som vi kommer att bygga vår verksamhet
kring. Även sammanslagningar av olika evenemang kan bli aktuella på sikt.

Vi har som förening ett mål att organisera minst 3-4 sammankomster per år, där nationalister kan träffas
under lättsamma förhållanden oavsett vilken organisationstillhörighet man har, då föreningen är en politiskt obunden sådan
och välkomnar alla svenska nationalister på våra tillställningar.

Vi utgår från ett evolutionärt synsätt, vilket i grunden är det biologiska och genetiska samt den västerländska idétraditionen
som är intressant, vilka föreningen har som mål att främja.

Kommentarer inaktiverade.