Vi är de första av imorgon och de sista av igår

Svenskarna har sett bättre tider! Dagens barn och ungdomar kommer inte att ha samma förutsättningar som sina föräldrars generation.
Hur förbereder vi kommande generationer för det samhälle som växer fram? Det samhälle vi nationalister varnat för de senaste 40 åren. Frågan lyder – är vi själva förbereda?

Varje generation skall förädlas! När vi tänker på våra barn och ungdomar, vill vi att dom blir lite bättre och starkare än oss.
De ska bli – lite bättre i skolan, ha lite bättre fysik, och ett lite bättre arbete, och så vidare.
För att våra barn ska ha de bästa av förutsättningar i ett ruttnande samhälle, måste vi! – som vuxna och nationalister, vara bra förebilder.

Förebilder som människor i ens familj och omgivning ser upp till, en som är stabil och trygg i sig själv.
En som eftersträvar att vara en bättre förälder till sina barn, en bättre man till sin kvinna, än bättre kvinna till sin man, en bättre granne eller vän.
Att man aldrig är nöjd, men alltid belåten med de framsteg man gör! En förebild som varje dag eftersträvar att vara bättre, än igår.

Att ställa upp för sina nära och kära eller för ens arbetskollegor, är idag inte självklart. Många baktalar människor runt omkring en, eller skapar osämja bland andra föräldrar eller grannar. Att klappa sig själv på bröstet, att det är alla andra som kör som idioter, men själv är man kung, vilket motsäger allt nationalismen står för, och tyvärr – är en allt vanligare bild idag även bland våra folkfränder.

Var är folkgemenskapen?

Barn ser, barn tar efter!
Oavsett om man är barn till en arbetare eller barn till en tjänsteman, så är ingen bättre eller sämre – vi alla blöder! Enighet, solidaritet, godhet och välvilja börjar med oss själva!

Hur ska vi nå enighet om vi hela tiden söndrar, vi måste leva som vi lär.
Ord har ingen betydelse om inte handlingen finns! Om våra barn inte har oss att se upp till – vad har de då??
Hela västerlandet och dess folk kommer att falla om vi inte visar vägen för sann enighet och solidaritet.

Vem ska visa vägen om vi själva inte gör det?

Ska våra barn stå stolta, rakryggade och visa att dom är rättmätiga arvtagare till Sverige, krävs det hårt motstånd!
Att vi tar vårt ansvar och vägleder dom i rätt riktning av sunda och goda värderingar gentemot våra folkfränder. Utan en väl förbered generation, blir det ingen framtid för våra barn eller barnbarn.

Visa vägen för sann enighet och solidaritet
Söndrade vi faller, Enande vi står!

13461076_1617957291865650_2061735181_o

Christian

christian@svenskaintressen.se

Kommentarer inaktiverade.