Är du med och påverkar framtiden?

Hur länge det har funnits föreningar i Sverige är man oense om, vissa hävdar att det var långt innan vikingatiden och andra efter, hu som haver är föreningslivet en urgammal svensk form av sammanslutning. Det är en essentiell del av vårt kulturarv, och bevarandet är en förutsättning för att kunna förvalta och föra vidare det vi kallar svensk kultur.

Vad är egentligen syftet och ändamålet med att bilda och driva en förening?

En förening bildas och formas av individer som delar tankar, idéer och/eller visioner. Detta som man sedan i sin tur vill bygga upp, förvalta och utveckla. En viktig förutsättning för en förening och dess medlemsorganisation är att den kan tillföra sina medlemmar något konkret. Exempelvis en mötesplats för likasinnade individer, med ett gemensamt mål där man kanske har olika medel men där kontentan svetsar en samman genom dess idé.

En förening lever dock inte kring sina stadgar, utan en förening lever genom sin medlemsorganisation. Det finns ingenting som hålls vid liv utan arbete eller en strävan. Föreningens resultat står att finna i summan av arbete och idealism, vilket i sin tur är det som driver och utvecklar föreningen. Där är den enskilde medlemmen och dess bidrag till föreningen det som möjliggör en fortsatt levande förening.

Den enskildes insats ger även verkan och energi till andra föreningsmedlemmar i att göra sitt för att hålla föreningen levande och till ett sammanhang att hämta kraft och energi utifrån.
Föreningen i sig kan möjliggöra och åstadkomma de faktiska förändringar man eftersträvar, samtidigt som man knyter nya kontakter och ser till att bevara gamla.
Varje individ är viktig och alla är lika viktiga kuggar i maskineriet. Där man har lika stor möjlighet att påverka föreningens idéer, visioner och framtid. Det är viktigt att alla får komma till tals och att ingen fråga eller idé är för dum att kunna lyftas fram och diskuteras.

Hade vi inte haft drivna och nyfikna människor som drivits av sina visioner och viljan till förändring – då hade ingen förening existerat idag.

Hur vi än vänder på det, måste fler ta steget fram och göra mer. Vi måste vara innovativa, framtidslystna och på ständig jakt efter utveckling. Om vi inte utvecklas är vi på väg mot avveckling, vilket är lika mycket en naturlag som vår krassa verklighet.

Det kan inte understrykas nog – VARJE enskild individ är det som bär upp en förening!

Föreningen i sin organisationsform är organisk, och bärs upp av enskilda individer vars gemensamma manskraft och tankegods kan utgöra en kraftfull skillnad inom de områden som fokus riktas på. Vänta inte på att bli serverad erbjudanden om vad en förening kan göra för dig. Fråga istället dig själv på vilket sätt som just DU kan göra verklig skillnad.

Så mina frågor till just dig är följande; – Vad bidrar du med? – Vad vill du bidra med? – Är du med och påverkar framtiden? – Är du en del av kuggen som driver hjulet framåt?

13461076_1617957291865650_2061735181_o

Christian

christian@svenskaintressen.se

Kommentarer inaktiverade.