Till kamp för svenskarnas existens, frihet och välstånd!

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt


KRÖNIKA
Den svenska demokratin är en illusion. För sann folkgemenskap och folkstyre krävs en social nationalism, menar Jörgen Kromann.

En ren och skär offentlig lögn upprätthåller det nuvarande samhällssystemet! Det demokratiska samhället är tyvärr en illusion. Åsiktsfriheten är satt i karantän och därmed också rätten till fri information. Yttrandefriheten, i dess mest betydelsefulla funktion att ifrågasätta makthavarna, äger inte tillträde till det offentliga rummet, den toppstyrda samhällsdebatten, som kontrolleras av staten tillsammans med ett svenskfientligt mediemonopol.

Den globala pengamakten i allians med regeringsmakten använder således repressalier, förtal som ej tillåts bemötas, i praktiken godkänt fysiskt våld avsett att skrämma till tystnad och metoder att förhindra lokaluthyrning, möten, demonstrationer och fri debatt.

Den svenska demokratiska konstitutionen är därmed en illusion i praktiken. För det är just i praktisk handling ett öppet samhälle kan bevisa sin legitimitet och inte i texter som aldrig praktiseras eller endast vissa äga rätt att begagna. Det är endast genom handling en teori kan bevisas i praktiken.

Åsiktsfriheten och därmed den fria informationsrätten kan, i ett fritt samhälle, aldrig någonsin tillåtas att monopoliseras i en bestämd åsiktsriktning. Den kan i sin praktik aldrig känna av ett, av makthavarna beställt, godkännande eller begränsningar av den ifrågasättande samhällsoppositionen.

Så hur fritt är det kommande valet egentligen. De partier som äger tillträde till den offentliga debatten har naturligtvis en avgörande fördel. Dessa har dessutom berikat sig med omfattande partistöd och stöds även av media som lyfter fram dem samtidigt som den verkliga oppositionen med jämna mellanrum fördöms och förtalas utan replikrätt.

Sådant är det Sverige av idag vars maktskikt och samhällselit gärna framhåller dess humanitära förståelse för förtryckta människor runt om i världen. Sådant är det nuvarande politiska klimat som fryst yttrandefriheten till is och vars upptining kräver ett samhällssystem som ser åsiktsfrihet, idéer och kreativa tankegångar som en tillgång och inte som nu, en belastning.

Makteliten har något att dölja och därför är den idag synnerligen desperat i försöken att hålla sanningen fångad ännu en tid. Den förda politiken kan endast bedrivas med hjälp av åsiktsförtryck och lögner vilket på sikt är en i längden hopplös maktutövning.

Förtryck föder alltid motstånd. Är det något som ständigt bevisats i den mänskliga historien – så är det. Av just detta skäl växer nu vår frihetsrörelse. Av just detta skäl är också yttrandefriheten och ett öppet samhälle den absolut främsta garantin för ett kommande folkgemenskapens Sverige.

Vill man föra en folkligt förankrad politik och hålla medborgarna enade i folkgemenskap så är den sociala nationalismen det rätta! Vill man däremot pådyvla folket en politik mot dess egentliga vilja så ska man bete sig som dagens makthavare och framhärda i en sönderbrytande samhällsavveckling som leder till kaos, anarki och social förödelse.

Det krävs därför revolutionerande och grundläggande samhällsförändringar. Att som SD endast förlita sig på parlamenten och samhällets spelregler innebär att man måste anpassa sig för att få tillträde till en angenäm tillvaro. Det duger inte!
Europa är idag splittrat där folk ställs mot folk och de europeiska ursprungskulturerna trasas sönder och ersätts av en brokig samling identitetslösa konsumenter och en maktlös arbetskraft. Det är det egentliga målet för den globala finansmaffian. Man använder sig av en falskt human vänsterretorik om allas lika värde för att uppnå det verkliga syftet att söndra och härska.

Det finns alltså en logik i det som sker, en sanning som är ytterst grym och omänsklig till sin karaktär. Svenskarna är idag ett i praktiken förslavat folk som hålls fångade med tingeltangel, ytlig underhållning, desinformation och en falsk värdegrund som i sin konsekvens innebär en till sista svensken förödande självförnekelse. Den svenskfientliga retoriken banar väg för ett faktiskt folkmord!

Det finns en väg ur denna situation. Det finns ett europeiskt uppvaknande, det finns realistiska alternativ. Vad som nu främst krävs är en klarsyn av allt fler svenskar som förstår situationens allvar, men också de möjligheter som finns. Vi är fortfarande många miljoner svenskar och allt fler av oss börjar få nog. När vår kamp får fäste kan allt gå mycket snabbt. Vår överlägsna styrka är sanningen om dagens samhälle.

Vi är företrädare för de nödvändiga sanningar som innebär vårt folks fortsatta liv i en värld av 7 miljarder människor. Det innebär att vi får hålla på vårt, våra gener och våra säregenheter fysiskt och mentalt för att kunna fortsätta existera. Andra folkslag är stolta över sina säregenheter så varför skulle inte vi vara det över våra? Varför skulle just svenskarna godkänna ett sofistikerat folkmord på sig själva? Det är just detta som avkrävs oss.

När vi motsätter oss vår egen utrotning – kallas vi rasister?
När vi motsätter oss det internationella globala finansväldet – kallas vi för högerextremister?
När vi önskar bygga ett socialt ansvarstagande tryggt svenskt folkhem – kallas vi för nazister?

Alltid lurar man någon men fler och fler inser att de luras. Det är den utvecklingen som ger oss hopp och kraft.
Frågorna om en levande landsbygd, ekologisk balans, djurhållning, svensk självförsörjning, kontroll över egna naturresurser och industrier, politisk och ekonomisk suveränitet, en rättvis byteshandel mellan fria nationer och ett svenskt Sverige som vårt eget fria och välmående folkhem kommer att drivas målmedvetet.
Vi har verkligen något att erbjuda vårt folk. Inte som en skänk från himlen men som en möjlighet vi alla måste erövra genom praktisk handling.

Vi har sanningens argument på vår sida och våra motståndare har lögnen och statsfäst accepterad mörkläggning på sin. Därför vågar maktpartierna aldrig ta den öppna debatt som är den grundläggande förutsättningen för ett fritt samhälle!

Dagens demokrati och samhällets värdegrund är därmed ett falsarium, en teoretisk förklädnad utan generell praktisk tillämpning. Detta därför att ett verkligt folkstyre aldrig någonsin kan motverka yttrandefriheten som faktiskt endast kan existera utan några som helst politiska inskränkningar av makthavarna.

Det har kastats tårta i ansiktet på SD:s Åkesson och attackerar på hem, med bomber och stenar. Genom åren tillåts sk ”motdemonstrationer” med öppet deklarerat hot om våld att störa eller hindra opinionsbildning. Media och etablerade politiker som påstår sig vara för ett öppet samhälle bygger sina maktpositioner på detta återkommande förtryck. De är stora hycklare!

Åsiktsfriheten i det offentliga rummet är idag endast förbehållen makthavarna och därför förtjänar dessa minst av allt folkets stöd.
Lögn och förbannad dikt ska därför med kraft bemötas!
Fram för ett äkta folkstyre i ett fritt svenskt Sverige med social välfärd och en tryggad framtid för kommande generationer!

Kommentarer inaktiverade.