För Sveriges frihet och oberoende

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt

Krönika
Under andra världskriget samlades människor under parollen ”för Sveriges frihet och oberoende”. Jörgen Kromann menar att denna paroll är minst lika aktuell i dag.

Denna paroll restes under krigsåret 1940 i 1 maj-demonstrationen i Stockholm där socialdemokraten och statsministern Per Albin Hansson gick jämsides med ecklesiastikministern och högermannen Gösta Bagge och den liberala riksdagsmannen Ivar Österström. Man kan väl påstå att det var en slags nationell samling och partipolitisk förlikning om än inte med någon djupare nationalistisk innebörd än att visa enhet för framförallt svensk neutralitet och suveränitet.
När Sovjetunionen angrep Finland den 30 november 1939 bildades en svensk samlingsregering med representanter från samtliga partier utom kommunisterna som ansågs allt för opålitliga. Sverige hjälpte Finland med betydande mängder krigsmaterial och insamlingar genomfördes för Finlands sak. En svensk frivillig kår på 8 000 man kom också till finländarnas hjälp.

Sverige förde då en närmast helig politik som innebar alliansfrihet under fred och neutralitet under krig. På så vis slapp Sverige undan även det andra världskriget.
Denna politik har nu, under efterkrigstiden och framåt, urgröpts och stympats till noll genom åren smygande och successivt förändrad utrikespolitik. Sverige har avskaffat ett verkligt försvar. Värnpliktsarmén är borta och kvar är ett fåtal förband med legosoldater. I dag höjs även allt fler globala röster för en svensk anslutning till Nato.

I praktiken har sedan länge det svenska kvarvarande försvaret anslutit sig till USA:s militära maktsfär bland annat genom ett deltagande i expeditionskårens ockupation av Afghanistan och genom flygunderstöd i Nato-anfallet mot Libyen.
Med detta som bakgrund och med vår nuvarande vetskap om det förödande EU-medlemskapet som hindrar både nationell hegemoni och en därmed skyddad ekonomi så bör vi dra de konkreta slutsatser som krävs.

Nu är ovanstående paroll, ”för Sveriges frihet och oberoende”, synnerligen aktuell. Det handlar nu, mer än någonsin tidigare i vår historia, om att försvara den svenska nationens fortsatta existens, svenskarnas hemland och svenskarnas tryggade framtid.
Det handlar om att värna den svenska rätten att kunna förvalta det egna landet fullt ut med fullständiga rättigheter som ej inskränks av överstatligt förmynderi från EU som nu förtrycker oss.

Det handlar om att återinföra den svenska utrikespolitik som inte accepterar någon som helst underkastelse från någon utländsk maktutövning av något slag mot svensk suveränitet.

Det handlar sammanfattningsvis om att det svenska folket ska återfå den formella äganderätten till, och kontrollen av, det egna landets naturresurser, industrier, ekonomi och handelspolitik.

Kravet på ett utträde ur EU är primärt liksom kravet på bankernas förstatligande och upprättandet av ett verkligt svenskt folkstyre som både värnar och gynnar folkets trygghet, frihet och sociala gemenskap. Vårt svenska folk måste sluta upp med sin huvudmassa för en nationell social, politisk och ekonomisk politik.
Först och främst är vi en begynnande folkrörelse och en omvälvande politisk faktor som nu förmedlar ett helt nytt samhällssystem i vardande. Vi är inga reformister, inga inför makten resonabla taktiker och inga inskränkta egensinniga laboratörer. Vi är progressiva nyskapare för ett verkligt hållbart samhälle.
Vi är rätt och slätt nytänkande visionärer med den idealistiska, humana och livsbejakande svenska nationalismen vars vision och praktiska handling ämnar bevara vårt folk för all mänsklig framtid i den värld vi tillhör och lever i.

Denna inställning ställer krav på principfasthet och mod. Den ställer krav på ett rakryggat uppträdande som inte fjäskar inför vare sig maktens företrädare eller ens delar av vårt egna folks eventuella tvivel. Vi är alltså minst av allt några så kallade populister.
Vi står för den nödvändiga sanning som innebär svensk överlevnad och svensk framtid!
Det är ord och inga visor med ett rakt och tydligt budskap utan skygglappar.

Vi slåss med utgångspunkt från ett enormt underläge vad gäller ekonomi och resurser. Men vi äger kraften av övertygelse, vilja, framåtanda och segervisshet. Vi vet att vår existens och rörelse är dynamisk och oövervinnlig när den väl slår rot på allvar.
Vi underskattar därmed varken våra motståndare eller vår egen kraft!
Redan idag kan vi konstatera att vi vinner allt större stöd som vi tänker förvalta med största omsorg, ansvar och omdöme inför framtiden.
Vi bär på det nya och framväxande som så nödvändiga som ska till om vårt folk, vårt land, det vita Europa för en värld av mångfacetterade mänsklig mångfald ska kunna bestå.

Vi står för den nödvändiga humanism, sociala struktur och internationella modell som innebär antiimperialism, bevarade folkslag och ett världssystem som bygger på ömsesidigt fördelaktig byteshandel mellan fria nationer.
Så parollen ”För Sveriges frihet och oberoende” är verkligen aktuell även i dag. Ja. mer än någonsin!
EU fängslar Europas folk och är ett ok på våra axlar! Sveriges göranden och låtanden, ja hela vårt öde, beslutas i Bryssel där finansmaffians lobbyister mutar sig fram genom en flock fala ja-sägare som endast gör sig så rika som möjligt till priset av de egna folkens undergång.

EU är inget annat än globalisternas administrativa vapen som flyttat besluten från de tidigare fria nationerna till ett parlament som består av försoffade och lydiga knapptryckare som främst önskar bibehålla sina privilegier fram till siste svensken. De skyr inga som helst medel för att upprätthålla sina maktpositioner.

Kommentarer inaktiverade.