Är du unik – eller bara en siffra?

Dagens samhälle och nutiden blir alltmer opersonligt och omänskligt. Mänskliga funktioner byts ut mot robotar, mänskligt värde sätts i siffror samt alltmer mänsklig kontakt byts ut mot digitalisering och gör-det-själv. Storstäderna växer allt snabbare på höjd och bredd. Grönytor sandas och asfalteras till förmån för alla de lagerlokaler som skall inrymmas med internationella produkter i syfte att tillfredsställa den omättliga och prishungriga konsumenten. De små samhällena avfolkas i allt högre grad, små pittoreska butiker stängs igen och den lokala produktionen på små gårdar kan inte längre stå upp mot de stora kedjorna och lågprisproduktionen från låglöneländer.

Tidigare var Sverige en produktionsnation, ledande inom innovativa lösningar och teknik.
Idag har produktionen förflyttats till låglöneländer, där både kunskap, känsla för kvalitet och produktens värde inte spelar någon roll i världens massproduktion av konsumtionsvaror. Svenskarna har gått från att huvudsakligen vara producenter, till att bli konsumenter – där varken tid, kvalitet eller att gynna den inhemska ekonomin är av tillräckligt stort värde för att välja svenskproducerat. Man föredrar att slänga och köpa nytt, i stället för att vårda och vörda det man har.

Det fanns en tid då industrin och jordbruket var en avsevärt större del av sysselsättningen än vad den är idag. Det var en tid då generation efter generation hade en yrkesstolthet. En tid då det fanns ett mervärde i det man gjorde, skapade och livnärde sig på – till skillnad mot idag då allt ska gå i rasande fart. I mångt och mycket sätts inte ditt värde som arbetare i hur skickligt du utför ditt arbete, utan snarare hur du på kortast möjliga tid kan göra ett arbete som åtminstone är godkänt.

En yrkesgrupp som påtagligt känt av detta är den svenska hantverkarkåren. Yrkesarbetaren är bara en i strömmen – där ansträngning, kunskap och yrkesskicklighet inte värderas särskilt högt, utan snarare att det gör en besvärlig och krånglig. Enkelt, snabbt och billigt är sådant som snarare värderas högt av den som ska beställa en hantverkartjänst. ”Gör fort och gör om”, har ett högre värde för produktionen än ett väl utfört och korrekt arbete.

Även andra yrkesgrupper, om inte de allra flesta, har i dagens samhälle fått känna på vad det kostar i tid, energi och arbetsmoral att ansträngningar inte längre har samma värde. Gamla personlighetsideal med dygder så som etik, moral och yrkesstolthet är sådant som snarare hör till det förgångna när ingenting längre är vackert, unikt och heligt. Där du, din ansträngning och ditt arbete inte längre värdesätts eller ses som något viktigt. I dagens samhälle existerar inte du som individ, med all den utbildning och erfarenhet som format just dig. Du är bara ett anställningsnummer, och någon som skulle ersättas blixtsnabbt – oavsett om du vantrivs och slutar på ditt arbete, förolyckas eller rent av dör.

Vetskapen och insikten om detta kanske smärtar och svider. Men fortsätter vi att bränna ut oss, jobba ihjäl oss eller vantrivas på våra arbetsplatser så kommer det förr eller senare att söndra vår värdighet, moral, kunskap och vår yrkesstolthet. Har vi ingen respekt för oss själva, vår tid och vår kunskap – så förstår vi heller aldrig vårt värde, och då är vi inte heller något annat än en produkt av vår tid. En produkt att förbruka, och att sedan förkasta när den inte längre håller måttet i konsumtionskarusellen som snurrar allt fortare.

Människan har i alla tider sökt svar på frågan vad som är meningen med livet. Svaret på den frågan finns naturligtvis inom en själv, men om man ställer sig själv i ett lite större perspektiv i vår nutid så blir frågan svårare att besvara. Vad finns det egentligen för mening i din yrkesroll, om du ändå är utbytbar? Vad finns det för mening i din kärleksrelation, om du ändå är utbytbar? Vad finns det för mening i din vänskapskrets, om du ändå är utbytbar? Om allt och alla lyckas med att förmedla till dig att just du är en produkt eller bara ett anställningsnummer, så kommer det att innebära en djup rotlöshet hos dig där du inte kan besvara en av livets mest fundamentala frågor.

Därför är det viktigt att just du, för din egen skull, väljer att vara bärare av de ideal som du värderar och som du vidare vill föra över till dina barn. Oavsett hur samhället, din arbetsgivare eller hur grannen ser på dig – så är det viktigt för din egen moral och ditt egenvärde att bära upp dina dygder och unika egenskaper på det sätt som utmärker just dig. Och detta är vad som gör dig värdefull och meningsfull, och inte den döda fisk som bara följer med strömmen.

Christian

christian@svenskaintressen.se

Louise Wargjeman

Kommentarer inaktiverade.