Är vår frihet en illusion?

Den 22 januari anordnade Frihetsrörelsen den största frihetsmarschen sedan 1940-talet.
Representanter från Svenska intressen åkte till Stockholm för att delta på denna demonstration.

För oss är det viktigt att visa att vi är på vårt folks sida i alla lägen. Att visa vårt motstånd till det som inskränker folkets frihet och suveränitet – är för oss en skyldighet. Men är vår frihet hotad, eller är frihetstanken redan nu en illusion eller rent av önsketänkande?
Vi lever i en värld som är allt mer styrd av krafter som går stick i stäv med nationalism, frihetsideal och där egennyttan går före samhällets väl. Globalism och internationalism tjänar ekonomiska syften där individen bara är en produkt som ska brukas, förbrukas och sedan kasseras när denne inte längre tjänar sitt syfte. Därför bör man ifrågasätta såväl coronahanteringen, coronarestriktionerna och vaccinpass.

Är vår frihet möjlig att uppnå i samhällen som styrs av krafter som inte gynnas av vår frihet och fria val?

Svaret är NEJ. Idag lever vi i ett samhälle som är ett resultat av en enad homogenitet, både etniskt och kulturellt, som med sin strävsamhet byggt detta land och folk. Där hög tillit till varandra och auktoriteter har gått sida vid sida med en ömsesidig respekt. Vad jag menar med detta är inte att samhället är bra, utan att vi är på ruinens brant av ett samhälle som var väl underbyggt med bra fundament men som snart inte håller sin egen vikt. Samhället alla vill ha en del av, men som man inte vill bidra till för dess fortsatta existens.
Det samhälle vi lever i är inte önskvärt på något sätt, och det finns absolut ingen anledning till att försöka ändra eller påverka det i en annan riktning än den som är utstakad.
Vårt kontrollsamhälle är svenskfientligt på grund av hur det är uppbyggt.
Vi måste återinföra tjänstemannaansvaret och bygga en god grund utan parlamentarism, där rätt person, med kunskap och kompetens inom sitt respektive område har beslutanderätt. För om vi fortsätter som tidigare så kommer historien att återupprepa sig. Därav anledningen – vi ska inte försöka ändra och justera, utan istället skapa något helt nytt.

Många tror inte på detta, utan tror att vårt samhälle är helt orubbligt och klarar precis vad som helst. Låt oss då gå tillbaka i historien. Frågan som har gäckat forskare och filosofer länge inom romarriket. Hur var det ens möjligt att ett så framgångsrikt samhälle kunde gå under? Var det folkvandringar, pandemier eller klimatkriser som till slut nötte ner det väldiga riket? Eller var det beskattandet av folket och sina medborgare, eller var det möjligen romarnas dekadens som fick riket på fall? Det är förmodligen något vi aldrig kommer att få reda på, men faktum kvarstår.
Vår frihet är satt i gungning! Vaccinpass är bara en indikation på vilka de kan styra och inte.
Det är tydligt, en klar majoritet går globalisternas väg. Samhället är totalt polariserat av dess makthavare. Ett splittrat folk har mindre sannolikhet att göra uppror och ifrågasätta ett rådande system. Däremot ska vi aldrig misstro vår vilja och kraft till förändring.
Där kan vi också vända oss till historien där minoriteter likt judar eller 68-vänstern har rönt stora framgångar. Vi är inte beroende av majoriteten, utan vi är beroende av människor som är starka nog att stå upp för vad som är rätt och riktigt.
Frihetsrörelsen är inte någon nationalistisk rörelse, kanske inte ens en sverigevänlig rörelse, men de är en indikator på att vi kan enas. Detta trots den internationella klick av individer som med ett totalt maktkapital, inte kan trycka tillbaka det folk som är tillräckligt enade i en gemensam fråga.

13461076_1617957291865650_2061735181_o

Christian

christian@svenskaintressen.se

Kommentarer inaktiverade.