Vårvandring

Lördagen den 11/5 träffades en grupp från Svenska intressen för en vårvandring anpassad för alla åldrar. Gruppen besökte det nyskapade Åsnens nationalpark vid Trollberget som är ett mytomspunnet grott-område där trollen sägs ha sin boning.

Inledningsvis utforskades grottorna, där barnen hade lättare att ta sig in än de vuxna. Sedan vandrades det en skogsslinga på ca 5km, denna slinga gick igenom fem olika skogstyper; lövskog, sumpskog, granskog, tallskog och blandskog.

Det pratades om hur varierande den småländska naturen kan vara och vilka förutsättningar de olika skogstyperna behöver för att kunna existera, även vilken påverkan människan har för att skapa förutsättningar för de olika skogarna både idag, historiskt och vad som händer med skogen om människan inte påverkar den.

Vid slutet av vandringen tändes det upp eld vid en grillplats intill sjön Åsnen. Här grillades korv och barnen lekte vid sidan av vattnet medans de vuxna hade styrkeprov genom att lyfta stora stenar. 

Kommentarer inaktiverade.