Kanotering i Vindommen

På lördagsförmiddagen lades kanoter i vattnet för att bege sig ut på sjön Vindommen. Denna anrika plats döljer mycket historia och spännande saker, vi valde att besöka några av dessa platser.

Först på listan stod en fornlämning och efter en lång paddling så nådde vi vårt mål och beslutade att fika på platsen. Fornlämningen som vi besökte är nämligen en gammal fornborg daterad till år 400-600 efter Kristus.

Borgens kvarlevor återspeglade en mycket väl genomtänkt placering av borgen på udden, med branta sluttningar utmed vattnet och en dubbel försvarsmur mot land.

Vidare begav sig sällskapet på en ännu längre kanotering för att komma bort till Hägerstad slott och dess naturreservat.

Slottets byggherre Hugo Beijer lät tillsammans med sin fru Anna Amalia Posse bygga slottet, och den park som omger området på 1860-talet. Men på grund av ekonomiska problem tvingades paret att sälja slottet innan det var färdigbyggt.

Paret ligger begravda vid naturreservatet intill slottet där även gravfält, hörande våra vikingaförfäder finnes.

Naturreservatet utgörs av en ås med branta sidor och dess stora ekar. Här finns fler än 55 fornlämningar från yngre järnåldern (400-1050 efter Kristus). Sällskapet beslöt sig för att äta lunch vid naturreservatets rastplats. Efter lunchen gick man en runda och tittade på åsens fauna och fornlämningar.

Till sist så kanoterades det hemåt med en badrast påvägen, efter totalt 2mils paddling begav sig de trötta deltagarna hemåt i sina respektive bilar.

Kommentarer inaktiverade.